O mně

Můj příběh

Život v Beskydech, láska k tradičnímu řemeslu jako je tkaní a předení a myšlenka trvale udržitelného rozvoje včetně ochrany přírody a zvířat jsou filosofií a hlavním mottem pro mou rukodělnou tvorbu.

Základní surovinou pro ruční tkaní mých koberců, koberečků, předložek, plédů a dek se staly přírodní příze ze zaručeně ekologických zdrojů. Je pro mne velice důležité, aby chov zvířat, ze kterých se vlna a srst získává, byl zcela v souladu s potřebami těchto zvířat. Proto pro svou rukodělnou tvorbu používám ekologické příze s certifikátem GOTS, který zaručuje, že zvířata byla chována v dobrých podmínkách, jejich vlna je mulesingfree a příze jsou barveny přírodními a zcela nezávadnými barvivy. Takový výrobek pak splňuje i ty nejvyšší požadavky na kvalitu, funkčnost a zároveň klade důraz na ekologii a trvale udržitelný rozvoj. Mnohé z mých výrobků mají navíc i sociální/lidský rozměr, protože materiály, ze kterých tvořím, jsou předeny a barveny ženami ze sociálních projektů v Jižní Americe. Výrobky z mé dílny lze tak směle označit jako fair trade neboli spravedlivý obchod.